Ceysan vakum plastik imalatı izmir iletişim bilgileri
  (232) 257 64 14
(555) 316 18 47
info@ceysanvakum.com
  vakum nedir, vakum plastik nedir, vakum ile şekillendirme nasıl yapılır
  ABS ürün özellikleri
PS ürün özellikleri
Plastik ürün Desenleri
  vakum plastik imalat resimleri, vakum makinası, vakum ile plastik şekillendirme, termoform plastik
  Vakum Plastik çalışmaları ve iş örnekleri fotoğraf galerisi
 


Haber Listemize Katılın

 
  Plastik vakum haberleri
 
  Yeni Galaksi
  Yeni Gezegen
  YAPAY ZEKA
  İzmir Plastik vakum makale ve araştırma yazıları
 
  Stand İmalatımız
  Vakum Forming Endüstries
  VAPOLEN WPC PP
  Makaleler

CEYSAN VAKUM PLASTİK - İZMİR.  

 Plastik Yapıştırmada Yüzey Hazırlama    13.08.2015 11:37:38 tarihinde eklendi

 

3. PLASTİK MALZEMELERDE YÜZEYHAZIRLAMA

Yapıştırmada yüzeylerin yapışmaya karşı gösterdiği mekanikbir direnç vardır. Uygulanan işlem ile yapışma olacak bölgelerde bir iyileştirme yapılır, fakat bu sırada malzemenin yoğunluğunda veya genel özelliklerinde bir değişim gerçekleşmez.Plastik yüzey enerjisinde bir artış, polimer zincirlerininbirleşmesi ile oluşur. Halojenlenmiş polimerler, örneğin florlupolimerler için, yüzey modifikasyonu önemli bir halojenasyon,klorin ve florin atomu verdiğinde, yüzey moleküllerininkaldırılmasını içerir. Genel olarak, yüzey işlemleri plastik yüzey için bir enerji transferi olarak görülebilir. Plastik malzemeler arasında oluşan düşük yüzey enerjilerinin yenilebilmesi için özel bazı yapıştırıcılar imal edilmektedir. Özellikle epoksi-poliamid yapıştırıcılar, plastik malzeme yüzeylerindeiyi sonuçlar alınmasını sağlamaktadır. Özel durumlarda malzeme yüzeyine yapıştırma öncesi ön hazırlık işlemleri uygulanırken, bazı durumlarda uygulanmadan yapıştırmanın gerçekleşmesi sağlanabilmektedir. Fakat özellikle PTFE, PE,PP gibi malzemeler, düşük yüzey enerjilerinden dolayı yapıştırma öncesi ön yüzey işlemlerine tabi tutulmadan, birleşme sağlanamamaktadır. Plastik malzeme yüzeylerinde oluşan gerilme değerleri ve yapıştırma sırasında malzeme yüzeyinde herhangi bir işlem uygulanmadan yapılan yapıştırma işlemlerinde karşılaşılan başarısız durumlara ait değerler, Tablo 2’deverilmiştir.

Tablo 2. Plastik Malzemelerin Yapıştırılma Sonrası Yüzey Durumları [5]PlastikMalzemeGerilme Değeri(N/mm2)Başarısız Yüzeyler

PTFE 1,2 Ara yüzey

PVF 26,4 Ara yüzey/Alt yüzey

PE (LD) 0,7 Ara yüzey

Nylon 11 16,7 Ara yüzey/Alt yüzey

PET 17,2 Ara yüzey/Alt yüzey

Nylon 6 11,2 Ara yüzey/Alt yüzey

Nylon 6.6 18,6 Ara yüzey/Alt yüzey

Plastik malzemelerin yapıştırılması sırasında iyi bir yapışmanın elde edilebilmesi için sadece bağ oluşturmasını istediğimiz yüzeyler uygun şekilde hazırlanmalıdır. Yüzey ileilgili işlemler bittikten sonra bağ oluşturulmalıdır. Plastik malzemelerin sahip oldukları düşük yüzey enerjisi değerini arttırabilmek için, malzeme yüzeyine uygulanan işlemler ile ıslanabilirlik miktarı arttırılarak, yapışma adına daha sağlıklı yüzey bağlarının kurulması amaçlanır. Genel olarak yüzey işlemlerinin uygulanma nedeni, plastik malzeme yüzeyineenerji transferi sağlamaktır  Mekanik aşındırma veya sıvı esaslı kimyasal teknikler kullanılmadan yüzeyin değiştirilmesi amacıyla birkaç işlem geliştirilmiştir. Bunlar özellikle fiziksel olarak uyarılmış, oksidatif işlemler tarafından plastik yüzeylerin uygun kimyasal değişimi sağlaması amacıyla geliştirilmiştir. Bu işlemlerin bazıları aynı zamanda işlenen yüzeyin değiştirilmesi sırasında diğer kimyasal elementleri ortaya çıkarır.  

Tablo 3’te plastik malzemeleriçin uygulanan temel yüzey hazırlama metotları verilmiştir[6].

Plastik malzemelerin yüzey enerjileri ve yapışma kaliteleri,

mekanik aşındırma,

kimyasal dağlama,

alev ile dağlama,

korona ve plazma işlemleri ile arttırılabilmektedir. Bu yüzey işlemleri  detaylı olarak incelenecek olursa;

3.1 Mekanik Aşındırma

Mekanik aşındırma ile elde edilen yüzey pürüzlendirme vezımparalama işlemi, plastik malzemelerde de aynı metal malzemelerdeelde edilen özelliğin sağlanması için uygulanır [7].Plastiklerde yapılan mekanik aşındırmada amaç, gevşek kararsız polimerlerin temas yüzeylerini arttırmaktır. Mekanikaşındırma için uygulama yapılacak plastik yüzeyde dekoratifamaçlı kullanım söz konusu olmamaktadır. Ayrıca malzemeninüstüne kaplama ya da film şeklinde bir tabaka da var iseyöntem başarılı sonuç vermez. Yapıştırmanın kolaylığı açısındanmalzeme yüzeyinin mümkün olduğu oranda geniş olmasıistenir. Malzeme yüzeyine kazandırılacak belirli bir pürüzlülükoranı sayesinde malzeme üzerinde yapıştırıcının yoğun olarakdağılması ve tutunacak geniş bir alan bulması sağlanır. Böylece arada oluşan kimyasal bağ daha güçlü olacaktır. Mekanikaşındırma yöntemi de temelinde bunu amaçlar [4,5]. Mekanikaşındırma bir tür zımparalama işlemidir. Plastik malzemeninyapısına ve istenilen yüzey pürüzlülük miktarına bağlı olarakseçilecek uygun zımpara ile yapıştırılmaya uygun yüzey eldeedilir. Zımparalanacak yüzey ile kullanılan zımpara kalitesiuyumlu olmalıdır. Aksi takdirde yapılacak zımparalama işlemiyüzeye zarar verebilir ve istenilen bağlantı dayanımı düşer.

3.2 Kimyasal Dağlama

Kimyasal dağlama yöntemi plastik malzemeler için en etkin yüzey işlemlerinden biridir. Kimyasal dağlama işlemlerin de farklı kimyasalların karışımından oluşan ve her malzeme içinfarklı dağlama çözeltisi ve dağlama reaktifleri kullanılmaktadır.Yüzeyde su, alkol, gliserin, glikol, asit ve alkali gibi kimyasallarınkarıştırılmasından elde edilen çözeltiler kullanılır.Çözelti, yapıştırılacak olan yüzey üzerine dökülerek belirlibir süre etki ettirilir. Çözelti, numune üzerine döküldüğündemalzeme yapısında bulunan fazlar ve tane sınırları anot, diğerbölgeler ise katot görevi yapar. Anot olan bölgeler aşınır, katotbölgeler ise aşınmazlar. Aşınan yüzey yapışmanın daha dayanıklıolabilmesi için olanak sağlar. Genellikle poliolefin, ABS,polistiren, polipenoloksit ve asetal gibi plastikler için kromikasit dağlaması önerilmektedir. Dağlamanın etkisi malzemeleregöre farklılıklar göstermektedir. Dağlama zamanı ve sıcaklığınartması, polipropilende sadece dağlama derinliğini arttırırken,polietilende derinlikle birlikte oksidasyon derecesini de arttırmaktadır.Yapılan işlem ile kimyasal kompozisyon ve morfolojideğiştirilerek yüzey enerjisi maksimum seviyeye çıkarılır.Kimyasal dağlama genellikle hidrojen, dipol, van der Waals,iyon ve kovalent bağa sahip malzemelerde uygulanabilir. Buişlem ile malzemenin kimyasal ve mekanik özellikleri değiştirilir.İşlem öncesi yüzey kontrol edilmelidir. İşlemin yapılacağıyüzey öncelikle bir deterjan veya sabun ile temizlendiktensonra işlem uygulanabilir [4]. Yüzey temiz değilse yapışmayısağlayacak ıslanma enerjisi yeterli olmayacaktır. Bu durumdakimyasal bir dağlayıcı kullanmak faydalıdır. Kullanılan çözeltideasit, baz, oksitleyici veya klorlayıcı aktif kimyasallarvardır. Kimyasal dağlama tek başına yapılabileceği gibi, öncesindeyüzey üzerine uygulanan bir zımparalama sonrası da mekanikaşındırma ile birlikte kullanılabilir. İşlem sonrası yüzeyyüksek sıcaklıkta kurutulur ve su ile yıkanır. Yapıştırıcı sürülmedenönce kimyasal dağlayıcı, yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

3.3 Alev ile Dağlama

Alev ile dağlama yüzey işlemleri içerisinde en çok kullanılanyöntemlerden biridir. Düzensiz ve eğimli yüzeylerde dikkatlikullanılması durumunda esnek ve güvenilir yüzey  birleştirmelerisağlar. Alev ile yüzey hazırlama, çoğunlukla polietilenve polipropilen yüzeylerin yapıştırılmasında kullanılmaktadır.Poliefin, poliasetal ve politeraftalat gibi birçok plastikmalzeme de, yüzey enerjilerini artırmak için alev ile dağlanabilir.İşlem sırasında oksijence zengin hidrokarbonlardanoluşan bir gaz kullanılır. Bu gaz yüzeyde bulunan hidrojenoksijenarasında elektrokimyasal değişim ile yüzey işleminingerçekleştirilmesini sağlar. Alev yüzeyde biraz oksidasyonaneden olur ancak yüzey enerjisini artırır [4]. Plastik malzemeninbileşenleri uygun alev uygulaması açısından önemlidir.Ayrıca hava oranı, brülör tipi, gaz akış hızı, alev mesafesi vealev geçiş hızı, gaz tipi, uygulamanın doğru yapılabilmesi içinönemlidir. Genellikle uygun koşulların sağlanması ve deneyindikkatli yapılması önemli bir noktadır.

3.4 Korona İşlemi

Korona, bir elektriksel alan içerisinde elektron hızlandırılmışiyon ve yüklü parçacıkların bir akışı şeklinde meydana gelir.Hava veya diğer gazlar ile doldurulmuş bir boşluk içerisindedaha fazla iyon üretimi ile nötr moleküller oluşturulur.Yüksek bir gerilim altında hızlı parçacık çarpışmaları ile birkorona oluşturulur. Korona, atmosferik basınç altında gerçekleştirilir.Plazma işleminde ise vakum ve düşük sıcaklıkgerekmektedir. Bu durum korona için avantaj sağlamaktadır.Genellikle poliolefin (PO) film malzemelerde kullanılır. Buyöntemde, plastik madde, yüksek frekanslı, yüksek gerilim ilealternatif akım tarafından üretilen bir korona deşarjına maruzkalmaktadır. Korona işleminde iyonize olmuş hava üzerindenyüksek voltaj geçirilerek elektrik enerjisinin yüzeye deşarjolma mantığı kullanılır [4]. Polietilen gibi hem amorf hemde kristalli yapıya sahip malzemelerin sahip oldukları amorf,şekilsiz bölge hedef alınır ve yüzeydeki pürüzlülük miktarıarttırılır. Yüzeyde meydana gelen kama etkisinden dolayı yapıştırıcınıntutunacağı yüzey alanı daha fazla olacaktır.Plastik film tabakalarda, korona ile sağlanan elektriksel boşalım,yüzeyin ıslanabilirliğini arttırmaktadır 

yapılacak bir kaplama, boya, baskı vb. için bir elektrot, uygulanacakfilm tabakası, iletken bir rulo ve elektrik akımınınoluşmasını sağlayacak bir hava akım boşluğunun olmasıgerekir. Güçlü bir korona işlemi için, daha aktif olan yüzey,farklı kutup ara yüzleri ile reaksiyona girer. Sistemde elektrotiletken rulo ile etkileşim içerisinde oluşturacağı elektrikkıvılcımı yardımıyla film tabakanın üzerinde istenilen yüzeygeometrisi oluşturulur.

3.5 Plazma İşlemi

Genellikle poliolefin, polyester ve birçok malzemede kullanılabilir.Plazma yüzeyi temizlemek için kullanılabilir. Plastikmalzeme yüzeyi düşük basınç altında argon, helyum, oksijengibi bir asal gaz ile bombardımana tutulur [9]. Burada amaçyüzeydeki molekülleri, aktive edilmiş asal gaz iyonları ileçapraz bağlayarak yapıştırmanın kuvvetini arttırmaktır. Busüreçte, atomlar güçlü, ıslatılabilir ve çapraz bağlanmış birpolimer yüzeyi elde etmeyi amaçlar. Yüzey üzerinde birikebilengaz, oluşan reaksiyonda kullanılabilir. Malzeme yüzeyindeoluşan işleme soğuk plazma denilir. Sistem oda sıcaklığındaçalıştırıldığı için bu şekilde adlandırılmıştır. Soğukplazma, vakum ortamında radyo frekansı (13,56 MHz) veyamikrodalga fırın (2450 MHz) akımı kullanılarak istenilen gazında bulunduğu bir vakum odasında gerçekleştirilir (Şekil3). Plastik yüzeylerinde genellikle 13,56 MHz frekans tercihedilmektedir. Gazın içerisinde bulunan enerji vakumlu oda içinde elektronlar, iyonlar, serbest radikallerve yarı kararlı ürünler halinde enerji oluştururlar[4, 10]. Aslında plazma yüzey işlemlerindebirçok gaz kullanılabilir, fakat özellikle soğukplazma uygulamalarında oksijen yoğun olarakkullanılır. Sistemde kullanılan gaz ile oluşanreaksiyon çemberinde atomlar, moleküller,iyonlar, elektronlar, serbest radikaller ve yarıkararlı yapılarla karşılaşılır. Plazma işlemindeoluşan elektronlar ve serbest yüzey radikalleripolimer yüzeyindeki kovalent bağları koparıpşekillendirebilir. Oluşan serbest elektronlaristenilen şekilde bir yüzey için kombinasyonoluştururlar. Öncesinde belirlenen süreye vesıcaklığa ulaşıldığında radyo frekansı kapanırve yüzeyde oluşan şekil kendisini korur. Plastiklerinyüzey değişiklikleri için elverişlidirancak ekipmanın pahalı olması ve işlemin vakumortamında gerçekleştirilmesi geniş çaptakullanımını sınırlamaktadır.


Okunma :5932
Plastik Yapıştırmada Yüzey Hazırlama ..: CEYSAN PLASTİK VAKUM :.. Termoform Plastik | Abs | Ps | PE | İzmir Vakum Sanayi

  

Anasayfa | Kurumsal | Haberler  |  Galeri  | Satış Bilgiler  |  Makaleler | İletişim
 

 
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Ceysan Vakum Plastik

Türk Web Ajans